×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kanunlar
Kanunlar


 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

5682 sayılı Pasaport Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

7179 sayılı Askeralma Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

7179 sayılı Askeralma Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu