19/09/2019 TARİHLİ ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİ VE GAZİ YAKINLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE ATANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN EK 1. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1. Maddesi hükümleri gereğince Üniversitemize yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 15/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar Kayseri Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı

2- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

3- Sağlık Kurul Raporu

4- 4 Adet Resim

5- Savcılık İyi Hal Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

7- Gazilik Belgesi yada Şehitlik Belgesi

8- Vukatlı Nufus Kayıt Örneği

9- Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Kampus Şubesinden açılacak hesap numarası

10- Mal bildirim formu için TIKLAYINIZ. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)

11- Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe. (Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ. )

 

Personel Daire Başkanlığı